Formålsparagraf:
- at samle folk med interesse for Michael Falch og hans karriere


1. Foreningen har en formand, som alene står for ansvaret omkring driften af klubben.
 


2. En gang årligt tages vedtægterne op til revidering. Disse skal inden vedtagelse godkendes af Michael Falch.
 


3. På denne årlige revidering vedtages evt. regulering af medlemskontingentet, der i øjeblikket er fastsat til kr. 27, pr. kvartal (108,- årligt). - Dog har Formanden – på et hvilket som helst tidspunkt ret til at foretage en regulering på max. 10 % af det for året fastsatte kontingent. Dette for at imødegå at evt. prisstigninger eller uforudsete udgifter vil forringe foreningens arbejde.
 


4. Økonomien styres via konto i Unibank. Formanden har bemyndigelse til at hæve på kontoen.
 


5. Ved evt. opløsning af foreningen vil overskydende pengemidler gå til foreningen ”RED BARNET”.
 


6. Ved evt. stop for Michael Falch's karriere, går overskydende pengemidler ubeskåret til foreningen "RED BARNET".